ตรังน้ำลดเกือบปกติ มีเพียงริมฝั่งยังเดือดร้อน

น้ำท่วม จ.ตรัง สถานการณ์คลี่คลายแล้วเกือบทุกอำเภอ เหลือเพียงชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ อ.เมืองตรัง และอ.กันตัง ที่ยังคงเดือดร้อน เนื่องจากน้ำท่วมขัง วอนรัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาช่วยเหลือเหมือนเกษตรกร Continue reading ตรังน้ำลดเกือบปกติ มีเพียงริมฝั่งยังเดือดร้อน

บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

หนังตะลุงคือหัวใจแห่งวัฒนธรรมชาวใต้ฉันใด พิพิธภัณฑ์หนังตะลุงก็เปรียบดังกล่องดวงใจของชาวใต้ฉันนั้น และที่นี่คือพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงแห่งแรกของไทยที่เป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สำคัญของประเทศ Continue reading บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน

โรคฉี่หนู โรคร้ายมาตอนน้ำท่วม

จากภาวะน้ำท่วมทางภาคใต้ของบ้านเราซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและความยากลำบากในการดำเนินชีวิตของผู้ประสบภัย และจากสภาวะที่มีน้ำท่วมเช่นนี้ก็อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคเลปโตสไปโรซิส หรือ “โรคฉี่หนู” ที่มักจะระบาดหน้าฝนและช่วงที่มีน้ำท่วมขัง Continue reading โรคฉี่หนู โรคร้ายมาตอนน้ำท่วม